Мотопед

Мотопед

Мотопед


Мотопед

Мотопед

Търсене:

      Възможните работни позиции, за които можете да кандидатствате при нас, са следните: (Свободните работни места в момента са публикувани в секция Новини)
1. Куриер
Естество на работата:
Взима и доставя писма и пратки от/до адреси и отчита служебни документи.
Куриерите работят с автомобил, с мотопед, с велосипед или пеша.
Месторабота:
Всички офиси на Сити експрес.
Изисквания:
4 шофьорска книжка при необходимост;
4 познаване на населеното място, което ще обслужва;
4 бързина на изпълнение на служебните задължения.
2. Служител в отдел "Работа с клиенти"
Естество на работата:
Отдел "Работа с клиенти" приема обажданията на клиентите и възлага приетите поръчки на куриерите. Работи се в динамична и напрегната среда.
Месторабота:
гр. София
Изисквания:
4 компютърна грамотност;
4 добри начални познания на улици и квартали в гр. София;
4 възможност за бърза адаптация при навлизане в естеството на работа;
4 способност за взимане на бързи решения;
4 много добри умения за комуникация с клиенти;
4 ориентация в различни работни ситуации.
3. Технически сътрудник
Естество на работата:
Помага за работата в съответния отдел, сътрудничи на ръководителя на отдела, обработва информация на компютър, изготвя справки и отчети. Извършва и други дейности в зависимост от спецификата на работата в дадения отдел.
Месторабота:
Всички офиси на Сити експрес.
Изисквания:
4 компютърна грамотност;
4 умения за работа в екип.
4. Компютърен оператор
Естество на работата:
Обработва информация в база от данни.
Месторабота:
гр. София и по-големите офиси на Сити експрес в страната.
Изисквания:
4 способност за ориентиране в първичните документи;
4 бързина и точност на въвеждане.
5. Оператор в отдел Спедиция на пратки
Естество на работата:
Приема и обработва пратки - сортиране, опаковане и спедиране. Работи се в динамична среда при производствена натовареност в пикови моменти.
Месторабота:
гр. София
Изисквания:
4 способност за ориентиране в първичните документи;
4 възможност за работа при физическо натоварване;
4 бързина на изпълнение на служебните задължения.
Необходимите документи за кандидатстване за работа са следните:
4 Автобиография на български език;
4 Молба за постъпване на работа - свободен текст;
4 1 бр. цветна снимка.
Свободните работни места в момента са публикувани в секция Новини
Можете да кандидатствате за някоя от изброените по-горе позиции, дори и да не са обявени в момента за свободни в секция Новини, като изпратите необходимите документи на e-mail: . Контакт ще бъде осъществен само с одобрените по документи кандидати.

Copyright © 1998-2004, City Express ® Ltd. All Rights ReservedМотопед

Мотопед

Мотопед

Мотопед

Мотопед

Мотопед

Мотопед

Мотопед

Мотопед

Мотопед

Мотопед

Мотопед